Skådespelarkurs D

Skådespelarkurs D

Skådespelarkurs D är den avslutande delkursen i  Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare.

Nästa kursstart

Skådespelarkurs D startar under hösten 2022 och avslutas i januari  2023.

Innehåll

Kursen består av produktionsarbete tillsammans med en regissör. I D-kursen ingår teaterrepetitioner, engagemang i en eller flera av de övriga produktionsområdena, samt genomförande av de inplanerade föreställningarna (vanligtvis mellan 6-10 stycken) som skådespelare.

Genom skådespelarkurserna A, B och C erhåller du de verktyg du behöver för att som skådespelare i D-kursen kunna genomföra ett självständigt arbete under repetitionen av en pjäs tillsammans med en regissör. Här ansvar du för att förbereda dig och följa upp på bästa sätt inför och under repetitionerna; dvs genom text- och rollanalys, karaktärsarbete, samt de val du som skådespelare gör för att skapa ett liv på scenen som fungerar i det givna sammanhanget och i samklang med den regi du får.

I ett repetitionsarbete är de andra deltagarna beroende av allas medverkan. Därför är det viktigt att fullfölja sina åtaganden enligt det planerade repetitionsschemat. I D-kursen ingår att du som skådespelare även får insyn och förståelse för den större helheten som en teaterproduktion innebär. Därför ingår alla även i en eller flera andra produktionsområden. Det är kursdeltagarna tillsammans med regissören som själva genomför produktionsarbetet. I D-kursen ingår även en mer intensiv period, som upptar helger och ca 3-5 kvällar i veckan innan premiär och under spelperioden.

Som i alla produktioner inom Värmlandsteatern ingår ett avslutande obligatoriskt utrigg. Det innebär att allt ska återställas igen. Scenografin rivs, ljus och övrig elektronik återställs, kostymer tvättas och fraktas tillbaka, rekvisita läggs tillbaka, smink rengörs och ställs undan, scenutrymme, loger och övriga ockuperade områden städas grundligt.

Innehåll i korthet:

*Självständigt arbete med förberedelser inför repetitioner i form av analys, text och karaktärsarbete

*Deltagande i repetitionsarbetet med en regissör

*Deltagande i en eller flera övriga produktionsområden

*Genomförande av inplanerade föreställningar (6-10 st)

*Deltagande i utrigget (återställande efter spelperiodens slut)

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått en insyn och förståelse för produktions- och repetitionsarbete inom teater.

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro och avslutade C-kursuppspel.

Ålder

Fr o m det år man fyller 18 år och uppåt

Antal platser

minst 12 st.

Totalt antal timmar

120-200 lektionstimmar

Tider

Prel onsdagar 18:00-21:30 samt vissa helger 10:00-17:00

Hösten 2022 

september

oktober

november

december

Uppspel i januari 2023.

Intensivt med repetitioner  som bl.a innefattar bygg, rep- och spelperiod samt utrigg under januari månad 2023

Plats

Tempelriddaren

Kursledare / Regissör

Regissör är i skrivandes stund inte tillsatt.

Pris

2600 kr

Varav kursavgift 2300 kr och årsmedlemskap i Värmlandsteatern 300 kr.

Medlemskap i Värmlandsteatern är obligatoriskt vid kursstart men är inte en premiss för att söka eller för att bli antagen. Medlemskapsavgiften är  300 kr/år och erläggs i samband med kursuppstart. Utöver medlemsavgiften så har varje kurs en kursavgift som faktureras/betalas genom Folkuniversitetet.

Övrigt

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som en studiecirkel.

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus.

Kriterier för antagning

  • Inkommen ansökan i tid (Först till kvarn gäller för denna kurs)
  • Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro
  • Ålder: Från det år du fyller 18 år eller är äldre

Anmälan

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel och anmälan görs via deras webbtjänst.
När du anmäler dig väljer du hur du vill betala kursavgiften.   Medlemsavgiften betalas direkt till Värmlandsteatern via BG eller Swish. För mer info om betalning medlemsavgift. Klicka här.

Klicka här för att komma till anmälningssidan på Folkuniversitetet

  • Åberopa förtur
  • För de som sökt D-kursen tidigare men ej kommit in pga platsbrist kan du åberopa förtur. Du åberopar förtur genom att maila till
  • [email protected]

 

 

 

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern