Skådespelarkurs D

Skådespelarkurs D

Varmt välkommen till dig som är intresserad av skådespelarkurs D. Vi har inte öppnat antagningen för denna kurs än men du kan  göra en intresseanmälan och lämna kontaktuppgifter. Du kommer därefter få ett mail när antagningen öppnar med rätt anmälningslänk. Länken för intresseanmälan finns nedan och går till ett google formulär.

 

Om du vill få mer information om Skådespelarkurs D så finns information om D-kurser nedan.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet

Medlemskap i Värmlandsteatern är obligatoriskt vid kursstart men är inte en premiss för att söka eller för att bli antagen. Medlemskapsavgiften är  300 kr/år och erläggs i samband med kursuppstart. Utöver medlemsavgiften så har varje kurs en kursavgift som faktureras genom Folkuniversitetet.

Nästa kursstart

Skådespelarkurs D startar under hösten 2021 och avslutas maj 2022.

Innehåll

Skådespelarkurs D är den avslutande delkursen i  Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare.

Den består av produktionsarbete tillsammans med en regissör. I D-kursen ingår teaterrepetitioner, engagemang i en eller flera av de övriga produktionsområdena, samt genomförande av de inplanerade föreställningarna (vanligtvis mellan 6-10 stycken) som skådespelare.

Genom skådespelarkurserna A, B och C erhåller du de verktyg du behöver för att som skådespelare i D-kursen kunna genomföra ett självständigt arbete under repetitionen av en pjäs tillsammans med en regissör. Här ansvar du för att förbereda dig och följa upp på bästa sätt inför och under repetitionerna; dvs genom text- och rollanalys, karaktärsarbete, samt de val du som skådespelare gör för att skapa ett liv på scenen som fungerar i det givna sammanhanget och i samklang med den regi du får.

I ett repetitionsarbete är de andra deltagarna beroende av allas medverkan. Därför är det viktigt att fullfölja sina åtaganden enligt det planerade repetitionsschemat. I D-kursen ingår att du som skådespelare även får insyn och förståelse för den större helheten som en teaterproduktion innebär. Därför ingår alla även i en eller flera andra produktionsområden. Det är kursdeltagarna tillsammans med regissören som själva genomför produktionsarbetet. I D-kursen ingår även en mer intensiv period, som upptar helger och ca 3-5 kvällar i veckan innan premiär och under spelperioden.

Som i alla produktioner inom Värmlandsteatern ingår ett avslutande obligatoriskt utrigg. Det innebär att allt ska återställas igen. Scenografin rivs, ljus och övrig elektronik återställs, kostymer tvättas och fraktas tillbaka, rekvisita läggs tillbaka, smink rengörs och ställs undan, scenutrymme, loger och övriga ockuperade områden städas grundligt.

Innehåll i korthet:

*Självständigt arbete med förberedelser inför repetitioner i form av analys, text och karaktärsarbete

*Deltagande i repetitionsarbetet med en regissör

*Deltagande i en eller flera övriga produktionsområden

*Genomförande av inplanerade föreställningar (6-10 st)

*Deltagande i utrigget (återställande efter spelperiodens slut)

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått en insyn och förståelse för produktions- och repetitionsarbete inom teater.

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro och avslutade C-kursuppspel.

Ålder

Fr o m det år man fyller 18 år och uppåt

Antal platser

minst 12 st.

Totalt antal timmar

120-200 lektionstimmar

Hösten 2021 och Vårtermin 2022

Prel Onsdagar 18:00-21:30

Jan

Feb

mars

april

Vissa Helgdagar 10:00-17:00

Samt

Helger och 3-5 kvällar i veckan under 4 – 24 maj som innefattar bygg, rep- och spelperiod samt utrigg.

Plats

Tempelriddaren

Kursledare / Regissör

Pris

2600 kr

Varav kursavgift 2300 kr och årsmedlemskap i Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus.

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A, B och C med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 18 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt D-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Anmälan

Det går inte att ansöka till denna kurs under rådande läge men anmälningslänk för kursuppstart hösten 2022/våren 2023 kommer att ligga här från hösten 2022

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

OBS! Kursavgift faktureras i samband med kursstart. Eventuell medlemsavgift betalas via swish eller bankgiro vid kursstart.


Det går inte att ansöka till denna kurs under rådande läge men anmälningslänk för kursuppstart hösten-22/våren 23 kommer att ligga här från hösten 2022

 

 

 

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern