Kurser

Värmlandsteatern bedriver en teaterskola med stöd av Karlstads kommun och olika studieförbund. Årligen arrangerar vi kurser i drama för barn, ungdomar och vuxna.

 

Teaterskolans kurser höst 2022 och vår 2023

Att skriva för scenen – Fortsättning

Denna kurs är en fördjupning av grundkursen. Slutmålet är att skriva en kortare pjäs på minst 30 minuter och max 1 timma, som kommer att spelas upp utantill av skådespelare under enklare former. 

Skådespelarkurs A, våren 2023

Här kan du läsa om Skådespelarkurs A som ingår i Värmlandsteaterns 2-åriga teaterskola för amatörteaterskådespelare. Du som söker är minst 16 år i år eller äldre.

Skådespelarkurs B ,våren 2023

B-kursen är en fortsättningskurs och del 2 av 4 i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Den innehåller grundläggande pjäs-, text- och rollanalys samt praktiskt karaktärsarbete i samband med en kortare scenisk framställning inför en inbjuden publik.

Skådespelarkurs C, våren 2023

Detta är en fortsättningskurs och ingår i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Teaterkurs 10-13 år hösten 2022 & våren 2023

Teaterkurser i för barn och ungdomar i åldern 10-13 år. Kurserna avslutas på våren med mindre uppspel inför publik.

Teaterkurs 14-15 år med start hösten 2022

1-årig skådespelarkurs som ges för ungdomar i åldern 14-15 år. Kursen avslutas på våren med ett uppspel för en inbjuden publik.

Skådespelarkurs Senior

Skådespelarkurs Senior är en nyskapad teaterkurs som vänder sig till dig som är pensionär och som dagtid, tre timmar i veckan, under höst & vår, vill ge liv åt sina teaterdrömmar genom att gå en nybörjarkurs i skådespeleri.

Skådespelarkurs A, hösten 2022

Här kan du läsa om Skådespelarkurs A som ingår i Värmlandsteaterns 2-åriga teaterskola för amatörteaterskådespelare. Du som söker är minst 16 år i år eller äldre.

Skådespelarkurs B, hösten 2022

B-kursen är en fortsättningskurs och del 2 av 4 i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Den innehåller grundläggande pjäs-, text- och rollanalys samt praktiskt karaktärsarbete i samband med en kortare scenisk framställning inför en inbjuden publik.

Skådespelarkurs C, hösten 2022

C-kursen är en fortsättningskurs och del 3 av 4 i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Skådespelarkurs D

D-kursen är en fortsättningskurs och del 4 av 4 i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Kursen avlutas med att deltagarna uppför en hel teaterpjäs under ett antal föreställningar inför betalande publik

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern