För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress, de sex första siffrorna i personnumret samt vilken verksamhet du deltar eller har deltagit i inom Värmlandsteatern. Uppgifterna använder vi i vårt medlemsregister för att sända dig information om kommande verksamhet samt för dokumentation vilka medverkande som varit aktuella i våra teaterprojekt genom åren. Detta främst i digitalt produktionsarkiv på webb men också i analogt arkiv som tex trycksaker; programblad, affischer etc.

Vi lämnar vidare uppgifterna till kommunala bidragsgivare / Studieförbund vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel.

Om du inte vill ha fortsatt information eller vill avregistrera ditt medlemskap kontaktar du kontoret.
Om du vill se vilka uppgifter som lagrats om dig och/eller korrigera dem använder du ditt inlogg till medlemssidorna via Appen Värmlandsteatern eller via webblänken till medlemsregistret: medlem.varmlandsteatern.se

För dig som är registrerad.

 

 

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern