Nästa kursstart

Kursen för höstterminen 2018 har startat. Nästa kursstart äger rum september 2019.

Innehåll

A-kursen är en del i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Den innehåller grundläggande drama- och improvisationsövningar inom scenisk gestaltning och du arbetar främst med kroppen som uttrycksmedel. I kursen läggs även ett stort fokus på gruppetablering och uppbyggandet av ett tryggt och tillåtande arbetsklimat.

Innehåll i korthet:

 • Gruppetablering och reflektion
 • Fysik: andning, avslappning och koncentration samt kroppen i förhållande till scenrummet och som uttrycksmedel
 • Känslor och sinnen
 • Improvisation
 • Scenisk gestaltning

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått bekanta dig med det fysiska scenspråket, samt erhållit verktyg i bastekniker för scenisk gestaltning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ålder

Fr o m det år man fyller 16 år och uppåt.

Antal platser

24

Totalt antal timmar

Minst 80 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (Dvs 60 klocktimmar à 60 min.)

Hösttermin

Onsdagar kl 18.30-21.45 12, 19, 26 sep, 3, 10, 17, 24 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 12 dec,

samt helgdagarna 22-23 sep och 20-21 okt  kl. 10:00-17:00

Plats

Tempelriddaren

Kursledare / Pedagog

Martin Sällström

Under några veckor genomför en dramapedagogstudent sin praktik inom Värmlandsteaterns Teaterskola och kommer då att leda vissa pass och delar av några pass, dock alltid i ordinarie kursledares närvaro och i enlighet med kursplanen.

Pris

2.300 kr
varav kursavgift 2.000 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Närvaro vid obligatorisk informationsträff
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 16 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

  • Namn och efternamn
  • Personnummer
  • Fullständig adress
  • E-post adress
  • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
  • Berätta för oss om du har sökt A-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
  • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det.

Anmälan

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

OBS! Kurs- och medlemsavgift faktureras i samband med kursstart.

Kursen har startat. Ny anmälningslänk läggs ut maj/juni 2019.