Nästa kursstart

Nästa kursstart äger rum 11 september 2017.

Tack vare stort intresse undersöker vi nu möjligheterna att öppna upp för ytterligare en A-kurs under hösten. Skicka din intresseanmälan direkt till [email protected] så återkommer vi med besked om hur det blir. (uppdat. 6/9-17)

Innehåll

A-kursen är en del i Värmlandsteaterns tvååriga skådespelarkurs. Den innehåller grundläggande drama- och improvisationsövningar inom scenisk gestaltning och du arbetar främst med kroppen som uttrycksmedel. I kursen läggs även ett stort fokus på gruppetablering och uppbyggandet av ett tryggt och tillåtande arbetsklimat.

Innehåll i korthet:

 • Gruppetablering och reflektion
 • Fysik: andning, avslappning och koncentration samt kroppen i förhållande till scenrummet och som uttrycksmedel
 • Känslor och sinnen
 • Improvisation
 • Scenisk gestaltning

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått bekanta dig med det fysiska scenspråket, samt erhållit verktyg i bastekniker för scenisk gestaltning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ålder

Fr o m det år man fyller 16 år och uppåt.

Antal platser

24

Totalt antal timmar

Minst 80 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (Dvs 60 klocktimmar à 60 min.)

Måndagarna kl  18:00-21:30 den 11, 18, 25 sep 2, 9, 16, 23 okt 6,13,20,27 nov 4, 11 dec.

samt helgdag 1 oktober kl 10:00-17:00 samt helgen den 11, 12  november kl 10:00-17:00

Kursstart

11 september 2017

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Jenny Lakmaker

Pris

2.300 kr
varav kursavgift 2.000 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Närvaro vid obligatorisk informationsträff
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 16 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

  • Namn och efternamn
  • Personnummer
  • Fullständig adress
  • E-post adress
  • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
  • Berätta för oss om du har sökt A-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
  • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.  

Anmälan   

Du kommer till anmälningsformulär hos Folkuniversitet genom att klicka här!

Värmlandsteatern tillhanda senast  20 augusti.

OBS! Du ska inte betala kursen vid anmälan. Du får faktura i samband med antagningsbesked.