Med anledning av Covid-19 riskreduceras våra evenemang enligt nedan, efter direktiv från Folkhälsomyndigheten (FHS).

Länk till Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

 

Värmlandsteaterns bedömning och de riskreducerande åtgärder som vidtagits: