Under våren 2024 erbjuder Värmlandsteatern i samarbete med andra aktörer i branschen en ljud- och ljuskurs från grundnivå.

Kursen riktar sig dels mot dig eller de som på sikt vill kunna bli yrkesverksam som ljus- och/eller ljudtekniker inom scenkonst och genom denna kurs erhålla de grundläggande kunskaper som Värmlandsteatern tillsammans med ljud- och ljusleverantörer i länet betraktar som väsentligt för att kunna komma vidare i sitt utövande.

Kursen vänder sig också till dig som redan är aktiv inom teatern och vill lära dig mer om den tekniska biten och hur det fungerar runt en scen. Om inte rent tekniskt utan för att komma in i ett socialt teatersammanhang.

Upplägg och exakt innehåll arbetas fram i samråd med mentorer inom ljus och ljud på Värmlandsteatern

Uppstart / Informationsträff äger rum tisdag 2 april kl. 18 på Tempelriddaren i Karlstad.
Tillfälle två sker söndag 7 april.
Kursen pågår sedan under våren, utspridd på olika tillfällen; kvällar och helger. Mer om detta under informationsträffen.

Några av kursens moment kommer bestå i såväl teoretiska som praktiska moment samt omfatta studiebesök hos leverantörer och scener.

Pris: För aktiva medlemmar i Värmlandsteatern är kostnaden 200 kr. Ett medlemskap i Värmlandsteatern kostar 300 kr för ett år. Betalning behöver inte ske förrän efter första tillfället då du vet mer om upplägg och fortsatta datum.

Intresseanmälan görs till: [email protected]
Anmälan är ej bindande utan avsedd för att vi ska få en uppfattning om intresset och återkomma med mer information till deltagare.

Välkommen!

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern