Skådespelarkurs C våren 2022

Skådespelarkurs C  våren 2022

Är en fortsättningskurs och ingår i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Nästa kursstart 

Måndag 10 januari kl 18:30

Innehåll

Fördjupning och vidareutveckling av skådespelarkurs A och B. Skådespelarkurs C är en del i  Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare.
Under denna del ställs också högre krav på det egna ansvaret och det självständiga arbetet. Detta som en förberedelse inför produktionsarbetet med en regissör i Skådespelarkurs D. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Innehåll i korthet:

 • Improvisation – Problematisering och coaching
 • Fördjupning i det fysiska uttrycket – Kropp och rörelse i en mer abstrakt form
 • Fördjupande karaktärsarbete
 • Fördjupande roll-, text- och pjäsanalys i samband med monologarbete
 • Röst och tal

Målsättning

Att du efter genomgången C-kurs ska ha breddat ditt fysiska och röstmässiga register, kan behärska grundläggande skådespelartekniker samt göra medvetna och relevanta val utifrån ett materials/en pjäs omständigheter och det du vill förmedla. C-kursen tillsammans med de tidigare kurserna ska ge förutsättningarna för att du självständigt ska kunna ta dig an en större textmassa och roll i D-kursens produktionsarbete tillsammans med regissör och övriga medskådespelare (kursdeltagare).

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro.

Ålder

Fr o m det år man fyller 17 år och uppåt.

Antal platser

Minst 12 för genomförande av kursen. Max 18 deltagare.

Totalt antal timmar

Ca 90 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (67 klocktimmar à 60 min.)

Vårtermin

Måndagarna  18:30-21:30 samt vissa helgdagar. 

Prel tider.

Datum 10, 17, 24, 31 januari samt helgdagen 22 januari kl 10:00-17:00

7, 14, 21 februari, 7, 14, 21, 28 mars samt helgdagen 13 mars 10:00-17:00

4, 11, 25 april, 2, 9, 16 maj samt uppspelsdag 22 maj

 

Plats

Tempelriddaren

Kursledare / Pedagog

Anders Borgström  och Martin Sällström

Pris

2.500 kr
varav kursavgift 2 200 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 17 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt C-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 december men om kursen inte är fulltalig går det att söka kursen även efter sista anmälningsdag.

Kursen ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

OBS! Kursavgift faktureras från Folkuniversitetet i samband med kursstart. Medlemsavgift erläggs genom inbetalning om 300 kr i sökandes namn på Bankgiro 747-4844 eller via swish 123 132 0829

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR PÅ FOLKUNIVERSITETET

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern