Övningsproduktioner

Inom Värmlandsteatern finns det möjlighet för regiintresserade medlemmar att genomföra så kallade övningsproduktioner. Övningsproduktionerna skiljer sig från övriga produktioner på flera sätt.

  1. En övningsproduktion har mycket små ekonomiska resurser.
  2. Övningsproduktioner skall spelas på Tempelriddaren, ej Scala, Magasinet el likn.
  3. Det finns inget auditionskrav men samtlig medverkande ska vara eller bli medlemmar i Värmlandsteatern.
  4. En övningsproduktion bygger helt på regissören och övriga inblandades eget arbete. Vid en övningsproduktion kan man inte räkna med att samma organisatoriska stöttning finns som vid vanliga produktioner. Detta är samtidigt en del av själva idén nämligen att själv få insikt om en produktions alla delar och omfattning.
  5. Regissören kan/bör skaffa sig en handledare med regierfarenhet, helst någon inom Värmlandsteatern. I övrigt bör en övningsproduktion läggas upp som en vanlig produktion men av naturliga skäl i en mycket mindre omfattning.

Det grundläggande syftet med en övningsproduktion är att fungera som en plattform för blivande regissörer. Den ”blivande” regissören skall här kunna få utveckla sitt regisserande och samtidigt visa upp sin förmåga för föreningen och publiken. Det är av stor vikt att det i all kommunikation tydligt framgår att det är en övningsproduktion som produceras och vad det innebär för press, publik samt för medlemmar inom och utanför produktionen.

Vad krävs för att få sätta upp en övningsproduktion?

Kravet är att man tidigare har varit regiassistent i någon produktion i Värmlandsteatern eller gått en regikurs i teaterskolans regi. Man bör ha god kännedom om hur föreningen fungerar. Detta för att regissören själv ska kunna hitta personer som kan fungera som producent, scenograf, ljustekniker, marknadsförare osv.

 

Ett godkännande krävs 

Det är Ledningsgruppen för Värmlandsteatern som tar ställning till att genomföra övningsproduktionen. Om den konstnärliga ledaren tycker att idén är bra så ska övningsproduktionen passas in bland övrig verksamhet. Här kommer verksamhetsledaren in i bilden. Verksamhetsledaren kan svara på vilka resurser, lokaler, utrustning mm som finns tillgängliga. Övningsproduktionen skall vara så självfinansierande som möjligt.

Varsågod att skapa.

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern