Hyra

Det finns flera lokaler och möjligheter att hyra in sig på tempelriddaren dagtid måndag–fredag. Huset hyrs inte ut till privata fester kvällstid och helger men är mycket lämplig och anpassad för scenkonst, konferens, möten och föreläsningar.

Externa teatergrupper är välkomna att hyra in sig i Repet eller i Stora salen (med tillhörande loger). Var ute i god tid då huset nyttjas till fullo merparten av året och eventuell rigg av gradänger, ljus- och ljudteknik behöver planeras in med god tidsmarginal.