banner_huset_foaje1

Den här byggnaden, som kallats ”Tempelriddarhuset” har en lång och brokig historia. Byggnaden uppfördes 1885-86 av Karlstads baptistförsamling och köptes 1925 upp av Tempelriddarorden. Huset ägs idag av Karlstad kommun och efter en omfattande renovering flyttade Värmlandsteatern in 2008 och hyr huset av Karlstads kommun på årlig basis.

Elimkapellet

Byggnaden uppfördes ursprungligen av Karlstad Baptistförening. År 1885 påbörjades bygget på den nyinköpta tomten och den 18 september 1886 flyttade man in i det nybyggda kapellet. Hela projektet skall ha kostat församlingen 12.950 kr.

Riddartemplet Esaias Tegnér

Efter en stor ombyggnation 1925 invigde Riddartemplet Esaias Tegnér ett nytt ordenshus i det gamla Elimkapellet. Stormästaren Oskar Eklund beskrev den nya lokalen så här:

”Entrén är storstilad, vestibulen ekpanelad. Möteslokalen ger ett mycket tilltalande intryck med väl avpassade färger och sinnrika ljuseffekter”.

Det stora rummet på övervåningen hade ett tak med en illuminerad stjärnhimmel. Tak och väggar var illusionsmålade och allt måste ha sett fantastiskt ut i dämpad belysning.

Allaktivitetshus – Skola, kontor, arkiv och dans

Redan när Tempelriddarorden flyttade in hyrdes delar av byggnaden ut. En period fanns det en mjölkbutik på hörnet mot Drottninggatan. Bengt-Martins Resetjänst och Göteborgs Universitets Karlstadsfilial var några av hyresgästerna under 1960-talet.

År 1969 sålde Tempelriddarorden fastigheten till Karlstads stad och Kungliga Byggnadsstyrelsen flyttade in. Fem år senare uppläts bottenvåningen åt Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv. Gundega Liedes dansklasser huserade i ordenssalen från samma år fram till 1985.

I december 1981 såldes fastigheten för att bli kontor. Planerna realiserades aldrig och fastigheten köptes tillbaka av kommunen. Kring 1990 användes lokalerna tillfälligt av Karlstads studentkår. I början av 2000-talet planerades ett ungdomens hus.

Värmlandsteatern

Sommaren 2008 flyttade Värmlandsteatern äntligen in på Tempelriddaren. Efter en omfattande renovering och ombyggnad skräddarsyddes byggnaden för Värmlandsteaterns verksamhet.

Med en finansiering av Karlstads kommun och bidrag från Boverket, Värmlands Museiförening och Sven af Geijerstams fond samt otroliga insatser från föreningens alla medlemmar realiserades drömmen om ett eget teaterhus. Ett kulturhus mitt i Karlstad! Här samsas nu teaterskola, produktioner, kontors- och kaféverksamhet och det brinner en ständig glöd av skapande och kreativitet i lokalerna. I huset finns repetitionslokal, scen i form av en blackbox, en rymlig foajé, loger, kontor och mötesrum. När utrymme ges hyrs även Tempelriddarens lokaler ut.

Tillbaka till Tempelriddaren

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern