Allierade

Allierade

Det är vi, Värmlandsteatern.
Som teater är det lätt att åka med på ett bananskal i frågor som rör allas lika värde.

Men för tydlighetens skull: Älska gärna vem du vill.