Nästa kursstart

Onsdagen 18 september 2019 kl 16:30-18:00.

Innehåll

1-årig teaterkurs 10-13 år.
Kursen är uppdelad i olika fokus kopplade till grundläggande dramaövningar, lek och improvisation; samarbete, avslappning, koncentration, fantasi, våra sinnen samt kroppen som uttrycksmedel.

Kursen avslutas på våren med ett uppspel för en inbjuden publik.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ålder

Från det år man fyller 10 år upp till 13 år.

Antal platser

Minst 12 deltagare för genomförande av kursen. Max 18 deltagare.

Kursedare / Pedagog

Martin Sällström

Under några veckor genomför en dramapedagogstudent sin praktik inom Värmlandsteaterns Teaterskola och kommer då att leda vissa pass och delar av några pass, dock alltid i ordinarie kursledares närvaro och i enlighet med kursplanen.

Tider 

ht-19: 

Onsdagar kl 16:30-18:00

Datum 18, 25 sep, 2, 9, 16, 23 okt, 6, 13, 20, 27 nov, 4, 11, 18 dec.

helgdag (5 okt är struken och flyttad till) 19 okt kl 10-15:30 

vt-20:

Onsdagar kl 16:30 – 18:00

15, 22, 29 jan, 5, 12, 19, feb, 4, 11, 18 mars, helgdagar 14 mars kl 10-16:00 & 15 mars kl 10-12:30 samt uppspelshelg 21-22 mars 10:00-16:00

Totalt antal timmar

73 lektionstimmar (á 45 min) eller 55

klocktimmar (á 60 min) fördelat på höst och vår.

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Martin Sällström

Pris

2125 kr
varav kursavgift 1825 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

  • I första hand: Inkommen ansökan i tid
  • Ålder: Från det år du fyller 10 år upp till 13 år
  • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
  • Jämvikt mellan könen prioriteras

Anmälan

Sista anmälningsdag är 19 augusti.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel och anmälan görs via deras webbtjänst.

OBS! Kurs- och medlemsavgift faktureras i samband med kursstart.

Det går inte att anmäla sig till denna kurs nu då den är pågående. Nästa ansökningstid för uppstart hösten 2020 sker under sommaren 2020.