Nästa kursstart

Kursen har startat. Nästa kursstart äger rum september 2019.

Innehåll

1-årig teaterkurs 10-13 år.
Kursen är uppdelad i olika fokus kopplade till grundläggande dramaövningar, lek och improvisation; samarbete, avslappning, koncentration, fantasi, våra sinnen samt kroppen som uttrycksmedel.

Kursen avslutas på våren med ett uppspel för en inbjuden publik.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ålder

Från det år man fyller 10 år upp till 13 år.

Antal platser

Minst 12 deltagare för genomförande av kursen. Max 18 deltagare.

Kursedare / Pedagog

Martin Sällström

Under några veckor genomför en dramapedagogstudent sin praktik inom Värmlandsteaterns Teaterskola och kommer då att leda vissa pass och delar av några pass, dock alltid i ordinarie kursledares närvaro och i enlighet med kursplanen.

Tider 

ht-18: 

Onsdagar kl 16:30 – 18:30

12, 19, 26 sep, 3, 10, 17, 24 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 5, 12 dec

samt lördag 29 sep kl 10-14

vt-19:

Onsdagar kl 16:30 – 18:30

9, 16, 23, 30 jan, 6, 13, 20 feb, 6, 13 mars

samt söndag 10 mars kl 10-14, lördag 16 mars kl 10-14 och söndag 17 mars kl 12-17

Uppspelet söndag 17 mars startar kl 15:00

Totalt antal timmar

80 lektionstimmar (á 45 min) eller 60 klocktimmar (á 60 min) fördelat på höst och vår.

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Martin Sällström

Pris

2300 kr
varav kursavgift 2000 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

  • I första hand: Inkommen ansökan i tid
  • Ålder: Från det år du fyller 10 år upp till 13 år
  • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
  • Jämvikt mellan könen prioriteras

Anmälan

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

OBS! Kurs- och medlemsavgift faktureras i samband med kursstart.

Kursen för 2018-2019 har startat. Ny anmälningslänk läggs ut maj/juni 2019.