Våren 2021 startar Värmlandsteatern upp två skådespelarkurser på nivå B som är en fortsättning på skådespelarkurs A. Du bör alltså genomgått skådespelarkurs B med minst 80 % närvaro för att gå B-kursen. Den ena B-kursen ges på måndagar och den andra på tisdagar. Båda kurserna har även kurstillfällen under 2 fredagar samt 4-6 helgdagar. Endast kursuppstart på våren för denna kurs.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet och leds av utbildade dramapedagoger.

Medlemskap i Värmlandsteatern är obligatoriskt men är inte en premiss för att ansöka eller för att bli antagen. Medlemskapsavgiften ligger på 300 kr/år och erläggs i samband med kursuppstart. Utöver medlemsavgiften har varje kurs en kursavgift som faktureras genom Folkuniversitetet.

Länk till skådespelarkurs B som främst ges på måndagar.

__________________________________________________________________________________________________________________

Länk till skådespelarkurs B som främst ges på tisdagar