Nästa kursstart

Nästa kursstart äger rum 13 september 2017.

Innehåll

Fördjupning och vidareutveckling av A- och B-kurserna.
Under denna del ställs också högre krav på det egna ansvaret och det självständiga arbetet. Detta som en förberedelse inför produktionsarbetet med en regissör i Skådespelarkurs D. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Innehåll i korthet:

 • Improvisation – Problematisering och coaching
 • Fördjupning i det fysiska uttrycket – Kropp och rörelse i en mer abstrakt form
 • Fördjupande karaktärsarbete
 • Fördjupande roll-, text- och pjäsanalys i samband med monologarbete
 • Röst och tal

Målsättning

Att du efter genomgången C-kurs ska ha breddat ditt fysiska och röstmässiga register, kan behärska grundläggande skådespelartekniker samt göra medvetna och relevanta val utifrån ett materials/en pjäs omständigheter och det du vill förmedla. C-kursen tillsammans med de tidigare kurserna ska ge förutsättningarna för att du ska kunna stå på egna ben och ta dig an en större textmassa och roll i D-kursens produktionsarbete tillsammans med regissör och övriga medskådespelare (kursdeltagare).

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro.

Ålder

Fr o m det år man fyller 17 år och uppåt.

Antal platser

Minst 12 för genomförande av kursen.

Totalt antal timmar

Ca 90 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (ca 68 klocktimmar à 60 min.)

Höstterminen

onsdagarna kl  18:15-21:45 den 13, 20, 27 sep 4, 11, 18, 25 okt 8, 15, 22, 29 nov 6 dec.

samt helgdagarna 14 oktober och 18, 19 november samt 9 december kl 10:00-17:00

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Martin Sällström

Pris

2.300 kr
varav kursavgift 2 000kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 17 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt B-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.  

Anmälan

Du kommer till ett anmälningsformulär hos Folkuniversitet genom att klicka här!

Värmlandsteatern tillhanda senast 20 augusti 2017.

OBS! Du ska inte betala kursen vid anmälan. Du får faktura i samband med antagningsbesked.