Nästa kursstart

Kursen har startat. Nästa kursstart äger rum september 2019.

Innehåll

Fördjupning och vidareutveckling av skådespelarkurs A och B. Skådespelarkurs C är en del i  Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare.
Under denna del ställs också högre krav på det egna ansvaret och det självständiga arbetet. Detta som en förberedelse inför produktionsarbetet med en regissör i Skådespelarkurs D. Mot slutet av terminen sammanfattar du dina erhållna kunskaper i arbetet med en monolog.

Innehåll i korthet:

 • Improvisation – Problematisering och coaching
 • Fördjupning i det fysiska uttrycket – Kropp och rörelse i en mer abstrakt form
 • Fördjupande karaktärsarbete
 • Fördjupande roll-, text- och pjäsanalys i samband med monologarbete
 • Röst och tal

Målsättning

Att du efter genomgången C-kurs ska ha breddat ditt fysiska och röstmässiga register, kan behärska grundläggande skådespelartekniker samt göra medvetna och relevanta val utifrån ett materials/en pjäs omständigheter och det du vill förmedla. C-kursen tillsammans med de tidigare kurserna ska ge förutsättningarna för att du självständigt ska kunna ta dig an en större textmassa och roll i D-kursens produktionsarbete tillsammans med regissör och övriga medskådespelare (kursdeltagare).

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro.

Ålder

Fr o m det år man fyller 17 år och uppåt.

Antal platser

Minst 12 för genomförande av kursen. Max 17 deltagare.

Totalt antal timmar

Ca 90 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (67 klocktimmar à 60 min.)

Hösttermin

Måndagar kl 18:00-21:30  10, 17, 24 sep, 1, 8, 15, 22 okt, 5, 12, 19, 26 nov, 3, 10, 17 dec

samt söndag 14 okt, lördag 8 och söndag 9 dec kl 10:00-17:00

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Jenny Lakmaker

Under några veckor genomför en dramapedagogstudent sin praktik inom Värmlandsteaterns Teaterskola och kommer då eventuellt att auskultera vid några av C-kursens lektioner.

Pris

2.300 kr
varav kursavgift 2 000kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A och B med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 17 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt C-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Anmälan

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

Sista anmälningsdag är 19 augusti 2018.

OBS! Kurs- och medlemsavgift faktureras i samband med kursstart.

Kursen har startat. Ny anmälningslänk läggs ut maj/juni 2019.