Nästa kursstart

Skådespelarkurs B startar den 9 januari 2019, kl. 18:30.

Innehåll

Vidareutveckling av A-kursen. B-kursen är en fortsättningskurs och en del i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Den innehåller grundläggande röstvård, pjäs-, text- och rollanalys samt praktiskt karaktärsarbete i samband med en kortare scenisk framställning inför en inbjuden publik.

Målsättning

Att du efter genomgången kurs ska ha erhållit verktyg för att kunna analysera, återskapa och spela en karaktär i en given scen och förhålla dig till handling och det sceniska rummet.

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A med minst 80% närvaro.

Ålder

Fr o m det år man fyller 17 år och uppåt.

Antal platser

20

Totalt antal timmar

Minst 100 lektionstimmar (à 45 min. dvs 75 klocktimmar à 60 min.)

Vårtermin 2019

Onsdagar 18:30-21:45

9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4

Helgdagar 10:00-17:00

2/3, 3/3, 30/3, 31/3, 6/4, 7/4

(Söndag 7/4 sker ett uppspel av kortare scener inför en inbjuden publik.)

Plats

Tempelriddaren

Kursledare / Pedagog

Martin Sällström

Pris

2.500 kr
varav kursavgift 2.200 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 17 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt B-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Anmälan

Sista anmälningsdag är 9 december 2018.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

OBS! Kursavgift faktureras i samband med kursstart. Eventuell medlemsavgift betalas via swish eller bankgiro vid kursstart.

Anmäl dig via Folkuniversitetet här!