Nästa kursstart

B-kursen startar den 8 januari 2018

Innehåll

Vidareutveckling av A-kursen. B-kursen är en fortsättningskurs och en del i Värmlandsteaterns tvååriga skådespelarkurs. Den innehåller grundläggande röstvård, pjäs-, text- och rollanalys samt praktiskt karaktärsarbete i samband med en kortare scenisk framställning inför en inbjuden publik.

Målsättning

Att du efter genomgången kurs ska ha erhållit verktyg för att kunna analysera, återskapa och spela en karaktär i en given scen och förhålla dig till handling och det sceniska rummet.

Förkunskaper

Genomgången skådespelarkurs A med minst 80% närvaro.

Ålder

Fr o m det år man fyller 17 år och uppåt.

Antal platser

20

Totalt antal timmar

Minst 100 lektionstimmar (à 45 min. dvs 75 klocktimmar à 60 min.)

Tider

B-kursen under våren 2018

Måndagar kl 18:00-21:30 den 8, 15, 22, 29 jan 5, 12, 19 feb 5, 12, 19, 26 mars, 9, 16 april samt helgerna 10, 11, 24 mars och avslutas med ett uppspel  21, 22 april. Helgtiderna ligger från 10:00-17:00.

Plats

Tempelriddaren

Kursedare / Pedagog

Jenny Lakmaker

Pris

2.500 kr
varav kursavgift 2.200 kr och årsmedlemsavgift Värmlandsteatern 300 kr.

Övrigt

Kläder för fysisk aktivitet

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Genomgången skådespelarkurs A med minst 80% närvaro
 • Fullständiga ansökningsuppgifter (se nedan)
 • Ålder: Från det år du fyller 17 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn och efternamn
 • Personnummer
 • Fullständig adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer (både hem- och mobilnummer om det finns). Om du är under 18 år ska även målsmans telefonnummer uppges.
 • Berätta för oss om du har sökt A-kursen tidigare men ej kommit in, samt vilket år detta var
 • Uppge om du redan är medlem i Värmlandsteatern eller om du tidigare varit det

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.  

Anmälan

Länk för anmälan via Folkuniversitetet, klicka här.

OBS! Du ska inte betala kursen vid anmälan. Du får faktura i samband med antagningsbesked.

Värmlandsteatern tillhanda senast 1 december 2017.