Repet

Den lokal som kan användas till det mesta är Repet och är belägen en halvtrapp (eller hiss) upp från entréplan.

Hyra