Skådespelarkurs A, hösten 2022

Skådespelarkurs A

Nästa kursstart

torsdag 15 september 2022 kl 18:00

Innehåll

A-kursen är en del i Värmlandsteaterns tvååriga utbildning för amatörteaterskådespelare. Den innehåller grundläggande drama- och improvisationsövningar inom scenisk gestaltning och du arbetar främst med kroppen som uttrycksmedel.

Innehåll i korthet:

 • Gruppetablering och reflektion
 • Fysik: andning, avslappning och koncentration samt kroppen i förhållande till scenrummet och som uttrycksmedel
 • Känslor och sinnen
 • Improvisation
 • Scenisk gestaltning

Målsättning

Att du efter genomgången kurs har fått bekanta dig med det fysiska scenspråket, samt erhållit verktyg i bastekniker för scenisk gestaltning.

I kursen läggs även ett stort fokus på gruppetablering och uppbyggandet av ett tryggt och tillåtande arbetsklimat.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ålder

Fr o m det år man fyller 16 år och uppåt.

Antal platser

24

Totalt antal timmar

Minst 80 lektionstimmar (à 45 min) under hösten. (Dvs 60 klocktimmar à 60 min.)

Tider

Torsdagar samt vissa helgdagar

Hösttermin

ca 12 torsdagar samt tre helgdagar under hösten.

Tider vardagar 18:00-21:30 samt helger 10:00-17:00

Dagar

Torsdagarna 15, 22, 29 september samt helgdagen 24 september, 6, 13, 20, 27 oktober, 10, 17, 24 november samt helgdagen 5 november, 1, 8 december samt helgdagen 3 december.

Plats

Tempelriddaren

(Pihlgrensgatan 3, 65225 KARLSTAD)

Kursledare / Pedagog

Anders Borgström och Martin Sällström

Pris

Medlemskap i Värmlandsteatern är obligatoriskt vid kursstart men är inte en premiss för att söka eller för att bli antagen. Medlemskapsavgiften är  300 kr/år och erläggs i samband med kursuppstart. Utöver medlemsavgiften så har varje kurs en kursavgift som betalas genom Folkuniversitetets betalningssystem vid bekräftelse av antagning.

2.400 kr
varav kursavgift 2.100 kr och 300 kr i medlemsavgift till Värmlandsteatern som är giltig i 1 år.

Övrigt

Kläder och skor för fysisk aktivitet inomhus

Kriterier för antagning

 • Inkommen ansökan i tid
 • Ålder: Från det år du fyller 16 år eller är äldre
 • Bland många sökande prioriteras en jämn fördelning mellan kön och mellan ålder

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 augusti men om kursen inte är fulltalig går det att söka kursen även efter sista anmälningsdag.

Kurserna ges i samarbete med Folkuniversitetet som studiecirkel.

 

Klicka här för att göra din anmälan

  • Åberopa förtur
  • För de som sökt A-kursen tidigare men ej kommit in pga platsbrist kan du åberopa förtur. Du åberopar förtur genom att maila till
  • [email protected]
Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern