Det finns flera lokaler och möjligheter att hyra in sig på Tempelriddaren dagtid måndag-fredag. Huset hyrs inte ut till privata fester kvällstid och helger men är mycket lämplig och anpassad för scenkonst, konferens, möten och föreläsningar.

Externa teatergrupper är välkomna att hyra in sig i Repet eller i Stora salen (med tillhörande loger). Var ute i god tid då huset nyttjas till fullo merparten av året och eventuell rigg av gradänger, ljus- och ljudteknik behöver planeras in med marginal.

Priser Tempel 2010-1_Sida_1Priser Tempel 2010-1_Sida_2

Mer om de olika lokalerna i Tempelriddaren

Offertförfrågan

 

Andra scener i Karlstad