30-års jubileum

den 29 november fyllDE Värmlandsteatern 30 år
och VI firar gärna! Vill du OCKSÅ uppvakta oss? 

Istället för blomma skulle vi bli väldigt glada om du skänker ett bidrag till vår Jubiléumsfond med syfte att ge stöd till våra ungdomar som deltagit i vår teaterskola och medverkat i våra produktioner när de ska delta i inträdesprov till utbildningar, auditioner eller andra teaterhantverksuppgifter på andra platser än i Karlstad.

Stiftelsen Värmlandsteaterns Jubiléumsfond

Organisationsnummer 802477-5713

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall tillgodose ungdomar från Värmlandsteaterns teaterskola och från dess teaterproduktioner genom stipendier som dels skall utgöra bidrag för ungdomarnas kostnader för resor och uppehälle vid exempelvis inträdesprov till utbildningar eller auditioner (rollsättningar) och andra teaterhantverksuppgifter vid produktioner på andra platser än Karlstad och dels i övrigt främja utvecklingen för de ungdomar som är aktiva inom teaterns verksamhetsområde.

Så här uppvaktar du oss ”Istället för blomma”:

Sätt in din gåva på BG 103 – 9353 och uppge följande:
”Värmlandsteatern 30 år” + namn på dig/givaren, med eventuell personlig hälsning.

Din hälsning kan du gärna maila till oss så vi vet vem vi ska tacka!


Kontaktperson Värmlandsteaterns Jubiléumsfond

Jennie Segerström, Värmlandsteatern
[email protected]  |  070-519 28 89